ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ "โรงเรียนบ้านคลองลาน จะเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2561 06 ก.พ. 61
วารสารข่าวโรงเรียนบ้านคลองลานครั้งที่1/2560 03 ก.ค. 60
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 01 ก.ย. 57
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 12 ธ.ค. 57
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมงานเดินขบวนสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านคลองลาน 28 มิ.ย. 59
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ขอเชิญร่วมงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 15 มิ.ย. 59
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๙ 11 พ.ค. 59
๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 10 มี.ค. 59
วารสาร
4/2560
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สวัสดีลูกลานทุกคนครับ (385/0) 11 ก.ย. 57
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง
ไม่พบข้อมูล
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน