ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายจำเนียร โลหะเวช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบกิจกรรมใดที่ทางโรงเรียนจัดให้มากที่สุด
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมกีฬาสี
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/06/2014
ปรับปรุง 03/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 251007
Page Views 303996
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล ตากฟ้า ตากฟ้า
2 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ตากฟ้า ตากฟ้า
3 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า
4 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตากฟ้า ตากฟ้า
5 โรงเรียนบ้านไตรคีรี พุนกยูง ตากฟ้า
6 โรงเรียนบ้านพุนกยูง พุนกยูง ตากฟ้า
7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง ลำพยนต์ ตากฟ้า (056) 298824
8 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ ลำพยนต์ ตากฟ้า
9 โรงเรียนวัดประชาสรรค์ สุขสำราญ ตากฟ้า 0-5624-1652
10 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สุขสำราญ ตากฟ้า
11 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา สุขสำราญ ตากฟ้า
12 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองพิกุล ตากฟ้า
13 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล หนองพิกุล ตากฟ้า
14 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก หนองพิกุล ตากฟ้า
15 โรงเรียนบ้านพลับพลาชัย หนองพิกุล ตากฟ้า
16 โรงเรียนวัดห้วยลำไย หนองพิกุล ตากฟ้า
17 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี อุดมธัญญา ตากฟ้า
18 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) อุดมธัญญา ตากฟ้า
19 โรงเรียนบ้านพุมะค่า อุดมธัญญา ตากฟ้า
20 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ อุดมธัญญา ตากฟ้า
21 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) อุดมธัญญา ตากฟ้า
22 โรงเรียนโค้งบ้านใหม่ อุดมธัญญา ตากฟ้า
23 โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ อุดมธัญญา ตากฟ้า
24 โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ อุดมธัญญา ตากฟ้า
25 โรงเรียนบ้านพุม่วง อุดมธัญญา ตากฟ้า
26 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อุดมธัญญา ตากฟ้า
27 โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี อุดมธัญญา ตากฟ้า
28 โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา อุดมธัญญา ตากฟ้า
29 โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ เขาชายธง ตากฟ้า
30 โรงเรียนวัดเขาชายธงวราราม เขาชายธง ตากฟ้า
31 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จันเสน ตาคลี
32 โรงเรียนวัดหนองตะโก จันเสน ตาคลี
33 โรงเรียนบ้านดงมัน จันเสน ตาคลี
34 โรงเรียนวัดจันเสน จันเสน ตาคลี 056-339197
35 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จันเสน ตาคลี
36 โรงเรียนวัดบ่อนิมิต ช่องแค ตาคลี 081-1815010
37 โรงเรียนเคี่ยวมิ้นเซียะเชี่ยว ช่องแค ตาคลี
38 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ช่องแค ตาคลี
39 โรงเรียนวัดเขาวง ช่องแค ตาคลี
40 โรงเรียนวัดเขาฝา ช่องแค ตาคลี
41 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา ช่องแค ตาคลี
42 โรงเรียนอุตสาหะวิทยา ช่องแค ตาคลี
43 โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ ตาคลี ตาคลี
44 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) ตาคลี ตาคลี
45 โรงเรียนบ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี
46 โรงเรียนพิริยศึกษา ตาคลี ตาคลี
47 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี ตาคลี
48 โรงเรียนจันทนานุสรณ์ ตาคลี ตาคลี
49 โรงเรียนบ้านวังคาง ตาคลี ตาคลี
50 โรงเรียนวัดหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี
51 โรงเรียนวัดดงพลับ ตาคลี ตาคลี
52 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตาคลี ตาคลี
53 โรงเรียนบ้านป่าคลัก ตาคลี ตาคลี
54 โรงเรียนประดับวิทย์ ตาคลี ตาคลี
55 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน ตาคลี ตาคลี
56 โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) ตาคลี ตาคลี
57 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ ตาคลี ตาคลี
58 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี
59 โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี
60 โรงเรียนจงซันเซียะเซียว ตาคลี ตาคลี
61 โรงเรียนบ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี
62 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) ตาคลี ตาคลี
63 โรงเรียนวัดหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี
64 โรงเรียนวรนารถพิทยา ตาคลี ตาคลี
65 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี
66 โรงเรียนบ้านดงมะกุ ตาคลี ตาคลี
67 โรงเรียนบ้านโพนทอง ตาคลี ตาคลี
68 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี
69 โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ ตาคลี ตาคลี
70 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) ตาคลี ตาคลี
71 โรงเรียนวัดพุทธนิมิต ตาคลี ตาคลี
72 โรงเรียนปรียาโชติ ตาคลี ตาคลี
73 โรงเรียนบ้านกกกว้าว พรหมนิมิต ตาคลี
74 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา พรหมนิมิต ตาคลี
75 โรงเรียนวัดช่องแค พรหมนิมิต ตาคลี
76 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ พรหมนิมิต ตาคลี
77 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย ลาดทิพรส ตาคลี
78 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส ลาดทิพรส ตาคลี
79 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ลาดทิพรส ตาคลี
80 โรงเรียนบ้านเขาขวาง ลาดทิพรส ตาคลี
81 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี
82 โรงเรียนบ้านป่าตาล ลาดทิพรส ตาคลี
83 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี
84 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย สร้อยทอง ตาคลี
85 โรงเรียนวัดหนองหม้อ หนองหม้อ ตาคลี
86 โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองหม้อ ตาคลี
87 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ หนองหม้อ ตาคลี
88 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี
89 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง หนองโพ ตาคลี
90 โรงเรียนประชาสามัคคี หนองโพ ตาคลี
91 โรงเรียนวัดห้วยดุก หนองโพ ตาคลี
92 โรงเรียนบ้านหนองตาราม หนองโพ ตาคลี
93 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) หนองโพ ตาคลี
94 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี
95 โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม หนองโพ ตาคลี
96 โรงเรียนหนองโพพิทยา หนองโพ ตาคลี
97 โรงเรียนบ้านเขาปูน หนองโพ ตาคลี
98 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี
99 โรงเรียนบ้านหนองตาพัน หัวหวาย ตาคลี
100 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ หัวหวาย ตาคลี
101 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายสาขาบ้านม่วงน้อย หัวหวาย ตาคลี
102 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) หัวหวาย ตาคลี
103 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) หัวหวาย ตาคลี
104 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี
105 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ห้วยหอม ตาคลี
106 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ห้วยหอม ตาคลี
107 โรงเรียนวัดเขาดุม ห้วยหอม ตาคลี 0-5623-7756
108 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน ห้วยหอม ตาคลี
109 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) ห้วยหอม ตาคลี
110 โรงเรียนบ้านห้วยหอม ห้วยหอม ตาคลี
111 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) ดอนคา ท่าตะโก 0-5624-9398
112 โรงเรียนบ้านวังแรง ดอนคา ท่าตะโก
113 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ดอนคา ท่าตะโก
114 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก ดอนคา ท่าตะโก
115 โรงเรียนห้องสมุดวัดดอนคา ดอนคา ท่าตะโก +66892707312
116 โรงเรียนบ้านเขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก
117 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน ทำนบ ท่าตะโก
118 โรงเรียนบ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก
119 โรงเรียนเสรีวิทยา ท่าตะโก ท่าตะโก
120 โรงเรียนสามมิตร ท่าตะโก ท่าตะโก
121 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก 056249386
122 โรงเรียนวัดท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก
123 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ท่าตะโก ท่าตะโก
124 โรงเรียนวังวิทยา พนมรอก ท่าตะโก
125 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ พนมรอก ท่าตะโก
126 โรงเรียนบ้านพนมรอก พนมรอก ท่าตะโก
127 โรงเรียนพนมรอกวิทยา พนมรอก ท่าตะโก
128 โรงเรียนบ้านคลองบอน พนมเศษ ท่าตะโก
129 โรงเรียนวัดพนมเศษ พนมเศษ ท่าตะโก
130 โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย พนมเศษ ท่าตะโก
131 โรงเรียนวัดช่องแกระ วังมหากร ท่าตะโก
132 โรงเรียนบ้านปากง่าม วังมหากร ท่าตะโก
133 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม วังมหากร ท่าตะโก
134 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) วังมหากร ท่าตะโก 056-877105
135 โรงเรียนวัดวังมหากร วังมหากร ท่าตะโก
136 โรงเรียนบ้านดงจันทำ วังใหญ่ ท่าตะโก
137 โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) วังใหญ่ ท่าตะโก
138 โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย วังใหญ่ ท่าตะโก
139 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน สายลำโพง ท่าตะโก
140 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สายลำโพง ท่าตะโก
141 โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช สายลำโพง ท่าตะโก
142 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ สายลำโพง ท่าตะโก
143 โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง สายลำโพง ท่าตะโก
144 โรงเรียนวัดหนองเบน สายลำโพง ท่าตะโก
145 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สายลำโพง ท่าตะโก
146 โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) สายลำโพง ท่าตะโก
147 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) หนองหลวง ท่าตะโก
148 โรงเรียนบ้านพุขาม หนองหลวง ท่าตะโก
149 โรงเรียนบ้านหนองตะโก หนองหลวง ท่าตะโก
150 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) หนองหลวง ท่าตะโก
151 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง ท่าตะโก
152 โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองหลวง ท่าตะโก
153 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) หัวถนน ท่าตะโก
154 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หัวถนน ท่าตะโก
155 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) หัวถนน ท่าตะโก
156 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว หัวถนน ท่าตะโก
157 โรงเรียนบ้านหนองเนิน หัวถนน ท่าตะโก
158 โรงเรียนบ้านรังงาม ทุ่งทอง หนองบัว
159 โรงเรียนบ้านหนองกะเปา ทุ่งทอง หนองบัว
160 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ทุ่งทอง หนองบัว
161 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ทุ่งทอง หนองบัว
162 โรงเรียนบ้านไทรงาม ทุ่งทอง หนองบัว
163 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง หนองบัว
164 โรงเรียนบ้านปากดง ทุ่งทอง หนองบัว
165 โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทุ่งทอง หนองบัว 056880088
166 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) ธารทหาร หนองบัว 056290011
167 โรงเรียนบ้านหนองจิก ธารทหาร หนองบัว
168 โรงเรียนน้ำสาดเหนือ ธารทหาร หนองบัว
169 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ธารทหาร หนองบัว
170 โรงเรียนห้วยวารีใต้ ธารทหาร หนองบัว
171 โรงเรียนวัดป่าเรไร ธารทหาร หนองบัว
172 โรงเรียนน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว
173 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วังบ่อ หนองบัว
174 โรงเรียนอุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว
175 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว 056230250
176 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา วังบ่อ หนองบัว
177 โรงเรียนวัดเวฬุวัน วังบ่อ หนองบัว
178 โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) วังบ่อ หนองบัว
179 โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา วังบ่อ หนองบัว 081-174-5739
180 โรงเรียนวังบ่อวิทยา วังบ่อ หนองบัว
181 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วังบ่อ หนองบัว
182 โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) วังบ่อ หนองบัว
183 โรงเรียนบ้านท่าเรือ หนองกลับ หนองบัว
184 โรงเรียนวัดวังแรต หนองกลับ หนองบัว
185 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส หนองกลับ หนองบัว (056) 251501
186 โรงเรียนพรหมนุสรณ์ หนองกลับ หนองบัว
187 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว 0819713021
188 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หนองกลับ หนองบัว 0838747023
189 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) หนองกลับ หนองบัว
190 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว
191 โรงเรียนหนองบัว หนองบัว หนองบัว
192 โรงเรียนวันครู(2504) หนองบัว หนองบัว
193 โรงเรียนบ้านคลองลาน หนองบัว หนองบัว 056-390018
194 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง หนองบัว หนองบัว 056-217881
195 โรงเรียนบ้านเทพสถาพร ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว
196 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว 09-8805-7422
197 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้ หนองบัว
198 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม ห้วยร่วม หนองบัว
199 โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี ห้วยร่วม หนองบัว
200 โรงเรียนบ้านจิกใหญ่ ห้วยร่วม หนองบัว
201 โรงเรียนบ้านวังโพรง ห้วยใหญ่ หนองบัว
202 โรงเรียนสระงาม ห้วยใหญ่ หนองบัว
203 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ตะคร้อ ไพศาลี
204 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) ตะคร้อ ไพศาลี
205 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ ตะคร้อ ไพศาลี
206 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี
207 โรงเรียนบ้านช่องคีรี ตะคร้อ ไพศาลี
208 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี
209 โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง นาขอม ไพศาลี
210 โรงเรียนบ้านวังเงิน นาขอม ไพศาลี
211 โรงเรียนบ้านนาขอม นาขอม ไพศาลี 0817070188
212 โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ(เสนาขันธ์อุปถัมภ์) นาขอม ไพศาลี
213 โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว วังข่อย ไพศาลี
214 โรงเรียนบ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี
215 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี 056-390027
216 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี
217 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา วังข่อย ไพศาลี
218 โรงเรียนบ้านเขาดิน วังน้ำลัด ไพศาลี 0871990887
219 โรงเรียนบ้านร่องหอย วังน้ำลัด ไพศาลี
220 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วังน้ำลัด ไพศาลี
221 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล วังน้ำลัด ไพศาลี
222 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง วังน้ำลัด ไพศาลี
223 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) วังน้ำลัด ไพศาลี
224 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สำโรงชัย ไพศาลี
225 โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา สำโรงชัย ไพศาลี 056366122
226 โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ สำโรงชัย ไพศาลี
227 โรงเรียนวัดสำโรงชัย สำโรงชัย ไพศาลี
228 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สำโรงชัย ไพศาลี
229 โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี
230 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ สำโรงชัย ไพศาลี
231 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี
232 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) โคกเดื่อ ไพศาลี 056259283
233 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา โคกเดื่อ ไพศาลี
234 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ โคกเดื่อ ไพศาลี
235 โรงเรียนบ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี
236 โรงเรียนวัดหนองเสือ โคกเดื่อ ไพศาลี
237 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท โพธิ์ประสาท ไพศาลี ๐๕๖ - ๘๙๐๕๖๗
238 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง โพธิ์ประสาท ไพศาลี
239 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล โพธิ์ประสาท ไพศาลี
240 โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี โพธิ์ประสาท ไพศาลี
241 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง โพธิ์ประสาท ไพศาลี
242 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ โพธิ์ประสาท ไพศาลี
243 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ไพศาลี ไพศาลี 056390022
244 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี
245 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี
246 โรงเรียนไพศาลีพิทยา ไพศาลี ไพศาลี
247 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี
248 โรงเรียนนิมิตศึกษา ไพศาลี ไพศาลี