ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนพรรณไม้
รหัสพันธุ์ไม้ 025 สัก (Teak)
รหัสพันธุ์ไม้ 026 ไทรเกาหลี (Banyan tree)
รหัสพันธุ์ไม้ 027 ชบา (ฺRose Mallow / Chinese Rose)
รหัสพันธุ์ไม้ 028 เข็ม (West Indian / Jasmine Jungle Flame)
รหัสพันธุ์ไม้ 022 ลาน (ฺFan Palm / Talipot Palm)
รหัสพันธุ์ไม้ 024 เฟื่องฟ้า (Paper flower)
รหัสพันธุ์ไม้ 023 วาสนา (Com plant / Dracaena)
รหัสพันธุ์ไม้ 021 หางนกยูง (ฺFlame tree)
รหัสพันธุ์ไม้ 009 ข่อย (ฺStreblus asper)
รหัสพันธุ์ไม้ 008 พญาสัตบรรณ (ฺฺBlackboard tree)
รหัสพันธุ์ไม้ 014 พญาเสือโคร่ง (ฺWild Himalayan Cherry)
รหัสพันธุ์ไม้ 007 จามจุรี (ฺMonkey pod tree)
รหัสพันธุ์ไม้ 006 ราชพฤกษ์ (ฺGolden Shower tree)
รหัสพันธุ์ไม้ 005 ปาล์มหางกระรอก (ฺฺBlack Palm)
รหัสพันธุ์ไม้ 004 อินทนิล (ฺQueen's flower)
รหัสพันธุ์ไม้ 003 ประดู่ (ฺBurma paduak)
รหัสพันธุ์ไม้ 002 ลีลาวดี (Plumeria)
รหัสพันธุ์ไม้ 015 คาง (ฺBlack siris,Ceylon rose wood)
รหัสพันธุ์ไม้ 012 ไทรย้อยใบแหลม (ฺWeeping fig, Ficus tree)
รหัสพันธุ์ไม้ 010 กระดังงา (Ylang-Ylang)
รหัสพันธุ์ไม้ 013 หมากสง (ฺAreca palm)
รหัสพันธุ์ไม้ 020 มะขามป้อม (ฺIndian gooseberry/Malacca tree)
รหัสพันธุ์ไม้ 019 เชอรี่ไทย (ฺBarbados cherry)
รหัสพันธุ์ไม้ 018 สะเดา (ฺQueen's flower)
รหัสพันธุ์ไม้ 011 โพธิ์ (ฺScared fig)
รหัสพันธุ์ไม้ 017 ตะโก (ฺEbony)
รหัสพันธุ์ไม้ 016 ขี้เหล็ก (ฺCassod tree)
รหัสพันธุ์ไม้ 001 มะม่วง (Mango)