ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ "โรงเรียนบ้านคลองลาน จะเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/62 5 พ.ย. 2562 06 พ.ย. 62
17 ส.ค 62 คณะครูจะนำนักเรียนทัศนศึกษา มหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทอง 13 ส.ค. 62
9 ส.ค 62 คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 13 ส.ค. 62
7 ส.ค 62 รร.บ้านคลองลานได้จัดกีฬาสีภายใน ต้นลานเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 13 ส.ค. 62
นายกองค์บริหารส่วนตำบลหนองบัวพร้อมด้วยบุคลากรได้มาให้ความรู้โครงการคุณธรรม นำชัวิต 13 ส.ค. 62
31 กค 62 สำนักงานกรมปศุสัตว์ ต.หนองบัว ได้มาสุ่มตรวจอาหารเสริมนม รร.บ้านคลองลาน 13 ส.ค. 62
26 กค.62 คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 30 ก.ค. 62
26 กค.62 คณะครูและนักเรียนทำพิธีเฉลิมพระชนพรรษา ในหลวง ร.10 30 ก.ค. 62
วารสาร
4/2560
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สวัสดีลูกลานทุกคนครับ (791/0) 11 ก.ย. 57
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนในสังกัด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน