ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ "โรงเรียนบ้านคลองลาน จะเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ข่าวประชาสัมพันธ์
22 มิ.ย 62 คณะครูได้พานักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน อบต.หนองบัว 03 ก.ค. 62
26 มิ.ย 62 คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติดโลก 04 ก.ค. 62
19 มิ.ย 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 03 ก.ค. 62
13 มิ.ย 62 โรงเรียนบ้านคลองลานได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 14 มิ.ย. 62
กิจกรรมส่งเสรอมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียนและจัดตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 06 มิ.ย. 62
คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนี 04 มิ.ย. 62
กรมปศุสัตว์อำเภอหนองบัวพร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมการให้อาหารเสริมนมของโรงเรียนบ้านคลองลาน 24 พ.ค. 62
คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 18 พ.ค. 62
วารสาร
4/2560
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สวัสดีลูกลานทุกคนครับ (705/0) 11 ก.ย. 57
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน